gobbiportál


A tartalomhoz

Idézetek


A közmondás egy rövid mondat, ami hosszú tapasztalaton alapul.
- Miguel de Cervantes

Csak mert valaki nem úgy szeret téged, ahogy te szeretnéd, az még
nem jelenti, hogy nem szeret téged szíve minden szeretetével.
- Gabriel Garcia Márquez

A bizottság alkalmatlanok csoportja, akiket a lusták bíznak meg,
hogy elvégezzék a szükségtelen feladatokat.
- ismeretlen

Sose mondd azt: Szeress engem! Mit érsz vele? Isten is hiába mondta...
- Paul Valéry

Egyszer egy tucat barátomnak küldtem táviratot ezzel a szöveggel:
"Menekülj - mindent lelepleztek". Mindannyian azonnal eltűntek.
- Mark Twain

Egy hazugság már félig körbejárta a világot, miközben
az igazság még csak a cipőjét húzza.
- Mark Twain

"Tisztelem igényeidet, de sajátjaimat is tisztelnem kell. Nem akarok élni hatalmammal, hogy győzzek, miközben te veszítesz, de azt sem akarom, hogy az én vereségem árán te győzz. Egyezünk meg tehát abban, hogy közösen keresünk olyan megoldást ami mind a kettőnknek jó és egyikünk sem veszít."
-Comménius

"A" változat
A legdrágább kő mindent karcol, de maga nem tűr karcolást.
Az igaz szív inkább vérzik, de nem sebez meg soha mást.
- ismeretlen

"B" változat
A legnemesebb drágakő,mely másokat karcol, de ő nem tűr karcolást.
A legnemesebb szív ellenben az, mely inkább vérzik, mintsem sebezne mást.
-ismeretlen

Az embert Isten egy heti munka után teremtette, amikor már fáradt volt.
- Mark Twain

Aki mások nyomában jár, sohasem kerülhet eléjük...
-Michelangelo

A Földet nem örökségül kaptuk, hanem gyermekeinktől kölcsönözzük azt...
- Indián közmondás (A biogazdálkodás jelmondata)

Az élet az, ami megtörténik veled, miközben azzal
vagy elfoglalva, hogy egyéb terveket szövögetsz.
- John Lennon

Élj úgy, hogy ne vegyenek észre ott, ahol vagy,
de nagyon hiányozzál onnan, ahonnan elmész.
- Viktor Hugo

Az emberélet röpke dráma. Csak egyszer játszák. Nincs több előadása.
XVI. sz.-i japán költő

Ki azt mondja: "imád", sose hidd el szavát.
Ki azt mondja: "szeret", talán igaz lehet.
De az aki rád néz, hallgat, nem beszél és nem szavalgat,
Annak add egész életed, mert az forrón és hűn szeret.
-?-

Az ember az egyetlen állat, mely képes elpirulni
- és van is rá oka.
- Mark Twain

Nem kívánok ragyogást, pénzt, dicsőséget.
Csak egy tűzhelyét kívánok.
Hívó lámpa fényt, meleget azoknak, akiket szeretek.
Egy darab kenyeret, csendet, pár halk szót, jó könyvet, és kevés embert.
De az aztán Ember legyen!
- Fekete István

Egy megoldott probléma két újabbat idéz elő.
A legjobb recept a boldogsághoz, ha nem oldunk meg
több problémát, mint amennyit muszáj.
- Russell Baker

A komédia egy vicces módja a komolyságnak.
- Peter Ustinov

Az én koromban azt teszem, amit Mark Twain is tett.
Reggel átnézem a napilapokban a gyászjelentéseket.
Ha nem vagyok benne, akkor teszem tovább a dolgom.
- Patrick Moore

A szerelem olyan mint a fa: magától növekszik, mély gyökeret
ereszt egész valónkba és gyakran tovább zöldül a szív romjain.
- Viktor Hugo

A zsenialitás és a hülyeség között az a különbség,
hogy az előbbinek határai vannak.
- Albert Einstein

A bölcs embernek nincs szüksége tanácsra, a
bolond meg úgysem fogadja meg.
- Benjamin Franklin

Az ismétlés nem változtatja a hazugságot igazzá.
- Franklin D. Roosewelt

Az igazi szeretet próbája egyedül az, hogy nem fél a másik ember
szeretetétől, hogy elegendő benne a szelídség, a türelem és az
alázat, hogy elfogadja azt...
- Pilinszky János

Az ökölrázáshoz való jogunk ott ér véget, ahol a
másik embernek az orra kezdődik.
- Oliver Wendell Holmes

A legjobb érv a demokrácia ellen egy ötperces
beszélgetés egy átlagos szavazóval.
- Winston Churchill

Bármikor becsaphatsz bárkit, ha jó a reklám és elég nagy a költségvetés.
- Joseph E. Levine

Az ember élete két részből áll. Az elsőben remélünk egy boldog jövőt,
a másodikban bánkódunk elkövetett hibáink felett.
E két időszak között alig marad egy percünk a csendes, boldog életre.
- Széchenyi István

Ne félj az árnyaktól. Csak azt jelentik, hogy valahol fény van a
közelben.
- Ruth E. Renkel

Egyetlen kötelességünket sem hanyagoljuk el annyira, mint azt,
hogy boldogok legyünk.
- Robert Louis Stevenson

A nagyapám azt mondta: kétféle ember van. Az
egyik, aki dogozik, a másik, aki ebből hasznot húz.
Azt tanácsolta nekem, próbáljak az első csoporthoz
tartozni, ott sokkal kisebb a versengés.
- Indira Gandhi

Igazán szeretni annyit tesz:
Úgy szeretni, hogy nem várok cserébe semmit, beérni a jelenlétével.
Szeretni Őt a saját világában, a megváltoztatás szándéka nélkül.
- Kundera

Ha nincsenek ellenségeid és kritikusaid, akkor nem is vagy igazi egyéniség.
-Paul Newman

Azt szeretném, ha az egész életem egyetlen őrült ötlet lenne...
- Kundera

Engem a televízió műveltté tesz. Ha valaki
bekapcsolja, mindig kimegyek a másik szobába
könyvet olvasni.
- Groucho Marx

Másnak mindig bocsáss meg, magadnak soha!
- Latin közmondás

Egy férfi bármelyik asszonnyal boldog lehet, feltéve,
ha nem szerelmes belé.
- Oscar Wilde

A boldogság három feltétele, hogy buta, önző és
egészséges légy. Butaság híján az egész elveszett.
- Gustave Flaubert

Időnként elmegyek orvoshoz, és megvizsgáltatom
vele magam, mert az orvos is élni akar. Aztán
elmegyek a gyógyszertárba, és kiváltatom az
orvosságot, mert a patikus is élni akar. Aztán a
gyógyszert a csatornába öntöm - mert én is élni
akarok.
- Mark Twain

Egyetlen probléma sem olyan félelmetes, hogy ne
tudnánk elmenni mellette.
- Charles M. Schulz

A sírkövedre majdan két dátumot írnak, melyeket
barátaid el-elolvasgatnak, mégis az egészből a
legjelentősebb a számok között az a kis kötőjel.
- Kevin Welch

Soha ne kérj bocsánatot érzelmeid kimutatásáért, mert ha azt teszed,
akkor az igazságért kérsz elnézést.
- Benjamin Disraeli

Elvárni a világtól, hogy igazságos legyen veled, mert jó vagy,
ugyanolyan, mintha azt várod egy bikától, hogy ne támadjon meg,
mert vegetáriánus vagy.
-Bonaparte Napoleon

Látom a jót, helyeslem, de másként cselekszem...
- Szent Ignác

A fél Európát meghódító Napoleon így vélekedett a szerelemről:
A szerelemben egy férfi csak akkor győzhet, ha elfut.
- Bonaparte Napoleon

Légy jó és magányos leszel!
- Mark Twain

Megtanultam, hogy egy embernek csak akkor van joga
a másikra felülről lenézni, amikor annak talpra állni
nyújt segítő kezet.
- Gabriel García Márqez

Tanácsot akkor kérünk, ha tudjuk kérdésünkre a
választ, de azt kívánjuk, bárcsak ne tudnánk.
- Erica Jong

Mindem álmunk valóra válhat, ha van bátorságunk
a nyomukba eredni...
- Walt Disney

Sírva jöttél a világra, és körülötted mindenki mosolygott,
úgy menj el hogy mosolyogj és körülötted mindenki sírjon!
- Régi indián közmondás

Mindig az az erősebb aki nem tombol, hanem mosolyog...
- Japán közmondás

Mégiscsak a szerelem első korszaka a legszebb pillanat, amikor minden
találkozásból, minden szempillantásból viszünk haza valami újat,
hogy örüljünk neki.
- Aabye Sören Kierkegaard

A kötelezők olyan művek, melyeket sokan dicsérnek, de csak kevesen
olvasnak.
- ?

A valódi bölcseknek két fajtája van. Az egyik öngyilkos lesz, a másik
állandóan itallal bódítja szellemi képességeit.
- Mark Twain

Mindenkit szeress, ne sokban bízz,
Ne bánts senkit, ellenséged inkább féljen,
Minthogy legyőzd, barátodat szívedre rejtsd,
Szidjanak hallgatásért, ne beszédért.
- Shakespeare

Senkit nem kényszeríthetünk arra, hogy szeressen - senkit, hogy ne szeressen.
Senki baján nem segíthetünk, ha képtelen a szeretetre.
- Tatiosz

Nem kérdezheted miért és hogyan, szíved mélyén ,a
zsigereidben kell érezned mi a teendő.
- Danielle Steel

A szeretet nem adó, nem követelés, mely mögött áll végrehajtó.
A szeretet úgy árad, mint a napfény: csöndesen és állandóan egyedül
a maga csodatévő hevétől.
- Hekler Antal

Mindnyájan halandók vagyunk az első csókig, s a második pohár borig.
- Kata Kosik

Ki a bort, a nőt és a dalt szereti rossz ember nem lehet!
- bormondás

Nem az a baj, hogy nagy az Isten állatkertje, hanem hogy alacsony a kerítés.
- (Ismeretlen)

Legyél kedves az emberekkel, amikor felfelé mész, találkozhatsz velük lefelé is.
- Wilson Mizner

Azok a kifejezések, amelyekkel másokat jellemzünk, keveset mondanak róluk,
de nagyon sokat mondanak rólunk.
- C. Houghton

A világgal az a baj, hogy az ostobák holtbiztosak mindenben, az intelligensek pedig tele vannak kételyekkel.
- B. Russel

A társadalom - álarcosbál, ahol mindenki elrejti valódi jellemét, és azzal,
ahogy elrejti, megmutatja azt.
- R.W. Emerson

A vita művészete azt jelenti, hogy képesek vagyunk úgy egyet nem érteni,
hogy a beszélgetés azért folytatódik.
- D. McDonald

A bocsánatkérés az élet ragasztója. Képes bármit megjavítani.
- Lynn Johnston

Semmi nem változtatja meg jobban az életünket, mint az önmagunknak feltett kérdések.
- Greg Leroy

Vannak ellenségeid? Jó. Ez azt jelenti, hogy valamikor, valamit felépítettél
már az életedben.
- Winston Churchill

A legmeghittebb vallomásokban is mindig valami, amit nem mondunk meg.
- Flaubert

A bálványokhoz nem szabad nyúlni: kezünkön marad az aranyozás.
- Flaubert

A humor, az elme mindennapos tisztálkodása.
- Julies Renard

Akinek nyerő kártyái vannak mindig tisztességesen játszik.
- Oscar Wilde

Nem a munka öli meg az embert, hanem az aggódás. A munka egészséges.
Senkire sem rakhatsz nagyobb terhet, mint amit hordani képes. Az aggódás
viszont szétrágja a lelket.
- Henry Ward Beecher

Ne rágódj a múlton - de ne is feledd el!
- Thomas H. Raddall

Akkor a legelviselhetetlenebb valaki hiánya mikor melletted ül és tudod,
hogy sosem lehet a tiéd.
- Gabriel García Márquez

A külső az csak a lelkivilág köntöse, ha lerántod róla a leplet akkor
meglátod benne a jót és a rosszat.
- Barta Viktor

Nem az állandó fogadkozás a hűség bizonyítéka, hanem az egyszer kimondott és megtartott fogadalom.
- William Shakespeare

A háborúnak vége, ha te is akarod!
- John Lennon

Ne vesztegesd idődet arra, aki nem tart téged érdemesnek arra
hogy veled töltse.
- Gabriel García Márquez

Ne sírj, mert könnyeidet senki nem érdemli meg. Aki megérdemli,
az nem szeretné, hogy sírj!
- ismeretlen

Az igazi barátok nem azok, akikkel leülsz egy órácskára dumálni és iszogatni.
Az igazi barátokkal nem kell mindennap találkozni, az ember egyszerűen tudja, hogy ott vannak, ha szükség van rájuk.
- Shirley Conran (Csipkedísz)

Lehet-e barátság férfi és nő között, és ha igen, miért nem?
- Karinthy Frigyes

Az életed végtelenül leegyszerűsödik, ha kéred és elfogadod a
segítséget hozzá.
- Ismeretlen

A szeretet egy angyal lábnyoma!
- ismeretlen

Igazi barátod az, aki a hátad mögött is csak jót mond rólad.
- Sam ewing

Tetteidnek tudjál örülni,
más tetteit tudd megbecsülni.
Főképp ne gyűlölj egy embert se,
s a többit hagyd az Úristenre.
- Goethe

Az a baj, velünk emberekkel, hogy a boldogságra leginkább csak emlékezünk.
- Osvát Ágnes

Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented
magát a világot!
- Gabriel García Márquez

Tökéletes emberek nincsenek a világon, de tökéletesíthetők mindannyian.
- Jókai Mór

Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha,
Remény, csalódás, küzdelem, bukás,
Sírig tartó nagy versenyfutás.
Keresni a mindig a jót, a szépet,
S meg nem találni, - ez az élet.
- Madách Imre

Az emberek egymásért születtek. Vagy tanítsd, vagy tűrd hát őket.
- Marcus Aurelius

Egyáltalán ne vitatkozz többé arról, hogy milyennek kell lennie a jó embernek,
hanem légy olyan.
- Marcus Aurelius

A földi szemben jog s igazság nem lakik: az ember, nem kutatva más szív bensejét,
látásra gyűlöl, bár nem érte sérelem...
- Euripidész

Örvendj a létnek, de ne fájlald senki halálát, mit fájlalsz te azon,
kit a fájdalom elhagy örökre?
- Cato

...minden emberben van valami jó.
- Arisztotelész

Oda kell figyelnünk ellenségeinkre, mert ők az elsők, akik fölfedezik hibáinkat.
- Antiszthenész

Megszűnsz félni, ha megszűntél remélni.
- Hekatón

Játék közben az erkölcsök őszintébben nyilatkoznak meg.
- Quintianus

Az asszony vagy szeret, vagy gyűlöl, harmadik eset nincs.
- Publilius Syrus

Az Isten előtt a kísérlet annyit ér mint a tett.
- Hérodotosz


Home | Diák | Idézetek | Képtár | Receptek | Kapcsolat | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe